Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 1216/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. S.-S. i M. S. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. S.-S. i M.S. na zarządzenie Burmistrza Miasta S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport...