Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 575/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Skarga I. L. i J. L. na uchwałę Gminy [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych