Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 599/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

II SA/Op 464/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie

I SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

I SA/Op 188/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Op 245/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

skarg A Spółki z o.o. i B Spółki z o.o. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014