Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 210/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stwierdza nieważność uchwały w całości.