Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III OSK 3075/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z 27 listopada 2019 r. nr XVIII/448/19 w przedmiocie zwrotu skargi