Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II FSK 3189/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

IV SA/Po 740/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przygodzice w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SA/Po 736/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sieroszewice w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice

II SA/Rz 1434/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czarna w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i warunków oraz zasad korzystania z nich

I OSK 2843/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Łd 1049/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Żychlinie w przedmiocie uchwalenia 'Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin'

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OSK 1177/14 - Wyrok NSA z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II FSK 3595/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Milejczyce w przedmiocie ustalenia opłaty targowej

I SA/Kr 1731/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Poronin, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na, których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zakresie żądania podania w załączniku do uchwały w pkt 3 rubryce 2 danych w postaci numeru telef...
1   Następne >   +2   +5   +10   38