Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II OZ 157/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy z 5 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W.P. od wyroku WSA w Bydgoszczy z 9 września 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bartniczka z [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia mienia gminnego budynku

OSK 151/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Końskowoli w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów i protestów złożonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 545/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 134/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 50/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchylenia uchwały

II OZ 534/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno

II OZ 90/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 335/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie zarzutu do projektu planu miejscowego

II OSK 1842/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. w gminie N.
1   Następne >   3