Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 236/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pokoju w przedmiocie powołania skarbnika gminy

II SA/Op 144/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Wr 2781/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1757/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Chrząstowicach w przedmiocie protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1807/02 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-04

skarg G. T. i G. T. na uchwałę Rady Gminy Prószków w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 110/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Lubszy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2795/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2794/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Komprachcicach w przedmiocie protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2060/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie zarzutu do projektu zagospodarowania przestrzennego