Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 426/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łambinowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 84/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie referendum lokalnego postan...

II SAB/Op 12/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy A w przedmiocie związku międzygminnego

II SAB/Op 5/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy Pokój w przedmiocie radnego

II SA/Op 184/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXXIV/238/2005 Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 181/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 224/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Op 182/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 183/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 471/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świerczów w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odrzucić skargę.
1   Następne >   2