Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 156/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 12/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 489/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turawa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego