Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 176/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 101/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 485/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego