Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 206/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

skarg E. H. i Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 603/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 171/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

II SA/Op 72/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , nr XXII/318/16 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalnoś...

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza na skutek zażalenia skarżącego M. M. reprezentowanego przez kuratora T. R. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 126/17 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Opolu...

II SA/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza na skutek zażalenia T. R. i J M. na postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu zażalenia T. R. i J. M. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu skarg kasac...

II SA/Op 621/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2