Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 89/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie objęcia akcji

II OSK 456/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni

II OZ 896/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1237/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu I. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu

II GZ 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych