Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 45/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie odwołania Wicestarosty Nyskiego

II SA/Op 47/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie odwołania członka zarządu powiatu

II SA/Wr 2519/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 235/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-06

Sprawa ze skargi J. O., A. Ż., T. P. E. U., Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 'Solidarność' przy SP ZOZ w Prudniku Na uchwałę Rady Powiatu w Prudniku Z dnia 28 maja 2004 r., Nr XIX/126/04 W przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 205/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Wr 2887/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Wr 2566/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli