Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 476/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki

II SA/Op 220/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko na skutek wniosku pełnomocnika Gminy Izbicko o sprostowanie uzasadnienia wyroku , zapadłego w sprawie o sygn. akt II SA/Op 220/17

II SA/Op 220/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko