Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1460/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność zarządzenia prezydenta miasta w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

I SA/Gl 1461/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność zarządzenia prezydenta miasta w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

I GSK 1630/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

I SA/Gd 1460/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie orzeczenia nieważności części uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Sz 946/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium [...] w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w S. z dnia [...] r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

I SA/Ol 1/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa A za I półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa A na lata 2019

I GSK 1631/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

I SA/Go 220/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

I SA/Go 250/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

V SA/Wa 2207/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia w części nieważności uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania
1   Następne >   +2   +5   7