Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Po 763/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta [...]

II SA/Ol 962/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zasad naboru i działania Rady Kobiet

I OSK 3072/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza O. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w O.

II GSK 1330/19 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

II SA/Go 206/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa nr II/22/17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa w części, tj. § 1 ust. 2

IV SA/Po 905/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr [...]

IV SA/Po 907/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta [...] , w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr [...]

IV SA/Po 908/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr [...]

IV SA/Po 906/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr [...]

III SA/Kr 1259/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały nr 23/502/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w ...
1   Następne >   +2   +5   +10   29