Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

FW 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Wniosek Burmistrza Miasta U. o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta U. a Burmistrzem B. w zakresie podatku od środków transportowych: