Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 58/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. o przyznanie świadczenia w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności i opału

I OW 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.S. o przyznanie zasiłku okresowego i celowego