Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zakłócania porządku przez prowadzenie działalności transportowej

I OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.R. o umorzenie 30% zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

I OW 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu E.M. do domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 322/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Wniosek S. M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Zagnańsk a Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. dotyczącego odpłatności za pobyt w S.

II OW 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S.

I OW 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II OW 180/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. dotyczącego zezwolenia na usunięcie drzew

I OW 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   30