Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa