Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. M. o skierowanie jej matki C. B. do domu pomocy społecznej bez jej zgody

I OW 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.K.

I OW 92/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. w sprawie przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 52/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.O. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II GW 55/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-22

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 80/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup żywności, odzieży oraz na zakup okularów

I OW 50/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.S. o skierowanie do domu pomocy społecznej