Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w S. a Burmistrzem K. w sprawie zanieczyszczania działki siedliskowej w związku z hodowlą bydła

I OW 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II OW 70/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o zlikwidowanie działalności gospodarczej w budynku