Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 91/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

I OW 214/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Burmistrzem Zwolenia w sprawie wskazania organu właściwego do wydania decyzji kierującej L. B. do Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony i decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OW 142/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia na rzecz J. C. prawa do świadczeń z pomocy społecznej

I OW 129/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku J. P. o przyznanie pomocy poprzez objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym i udzieleniem pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego na zakup żywności i środków czystości

I OW 153/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.M. działającej przez opiekuna prawnego M.M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zawiadomienia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce