Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 49/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 143/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. J. o przyznanie pomocy społecznej w postaci schronienia

I OW 185/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Wniosek Burmistrza Mikołowa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Mikołowa a Burmistrzem Toszka w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej