Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

II OW 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy naruszenia stosunków wodnych na gruncie

I OW 180/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. L. o umieszczenie w ośrodku dla osób bezdomnych

II OW 133/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy

II OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu w decyzji

II OW 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w S. a Burmistrzem K. w sprawie zanieczyszczania działki siedliskowej w związku z hodowlą bydła

I OW 197/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.S. o ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego

I OW 39/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o pokrycie kosztów zakwaterowania w ośrodku dla bezdomnych oraz pomoc na zakup biletów

I OW 185/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o rozłożenie na raty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   42