Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 73/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej A. J. i R. J.

I OW 103/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o przyznanie zasiłku okresowego

II OW 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do kontynuowania postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w związku z usunięciem drzew bez zezwolenia