Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 64/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Starosty T.

II OW 89/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wstrzymania lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy M.

II OW 102/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] sp. z o.o. w J. o przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych