Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych