Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

II GW 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II OW 36/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy obiektu piętrzącego wodę

II OW 10/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta Zabrze o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Zabrze a Prezydentem Miasta Otwocka w przedmiocie wskazania o...