Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GW 33/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GW 40/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I OW 231/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.P. o przyznanie pomocy w formie schronienia

II OW 150/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

I OW 232/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz D.M.

II OW 143/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 138/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego znak DOS-II.7244.9.2019 o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Prezydentem Miasta Białegostoku dotyczącego organu właściwego do zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 139/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego znak DOS-II.7244.10.2019 o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Prezydentem Miasta Białegostoku dotyczącego organu właściwego do zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów

I OW 249/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. M. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 212/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.O. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2