Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek Wójta Gminy M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy M. a Prezydentem Miasta P. w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 88/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] Sp. z o.o. [...] dotyczącego zbycia pojazdu

II GW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 84/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu

I OW 85/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu

I OW 86/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu

I OW 87/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu

I OW 83/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu

II GW 23/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa (...) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych