Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 126/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.K. w sprawie przyznania zasiłku okresowego i celowego

I OW 131/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o skierowanie do domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za pobyt

I OW 205/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego dla W. N.

I OW 145/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie refundacji wydatków poniesionych na udzielenie schronienia B. K.

I OW 156/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. o zasiłek pielęgnacyjny

I OW 155/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. J. o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku okresowego

I OW 109/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku O. D. o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym

I OW 104/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zawiadomienia K. M. o zbyciu pojazdu marki Ford o numerze rejestracyjnym [...]

I OW 186/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. M. o skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej

I OW 132/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia o zbyciu pojazdu złożonego przez S.O.
1   Następne >   2