Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. S. o wypłatę zaległego i bieżącego zasiłku stałego

I OW 220/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego

I OW 215/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 22/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu obowiązanego do ponoszenia wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

I OW 231/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie pomocy mieszkaniowej

II GW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek Prezydenta Miasta A w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych