Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SO/Op 23/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-11

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego