Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 44/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek Wójta Gminy P. w sprawie piętrzenia wody na rzece [...] w obrębie [...] gmina [...]

II GW 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne

II OW 48/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II OW 53/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie o zmianę decyzji o warunkach rekultywacji działki

II OW 50/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania w sprawie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w B.

II OW 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę 12 drzew rosnących na terenie działki nr [...] obrębu [...] miasta G.