Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania wychowanki M. A. w rodzinie zastępczej B. i A. Ł.

II OW 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zalesienia działki nr [...] położonej w miejscowości K. stanowiącej własność K. P.

II OW 7/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego dla wydania nowego dziennika budowy w przypadku jego zagubienia w trakcie budowy

I OW 14/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania pisma Prokuratury Rejonowej w B. dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia znaków identyfikacyjnych nadwozia pojazdu marki Mercedes nr rej. [...]

I OW 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku E. M. dotyczącego wypłaty odsetek od świadczenia przedemerytalnego

II OW 68/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. i J. M. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wójta Gminy N. W. W. z dnia [...] zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na budowę wiaty stalowej z kabiną lakierniczą w D. na działce nr ew. [...] z obrębu D.

II OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

II OW 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu wiaty przystankowej na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w K.

II OW 68/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na wycięcie drzew i krzewów oddala wniosek

II OW 13/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-24

Wniosek w przedmiocie melioracji i zalesienia działki