Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 85/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew

II OW 62/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew