Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków R. J., S. i M. W., G. K., K. . B. K., P. K., A. S., M. D., J. K. o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty S. , nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej D.

II OW 146/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.G. i G. S. o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty W. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych

I OW 136/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 135/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

II OW 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 138/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów

I OW 138/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie ponoszenia wydatków za pobyt dziecka O. B. w rodzinnym domu dziecka

II OW 147/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą

II OW 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów
1   Następne >   3