Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SA/Op 141/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody

II SO/Op 1/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-12

Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego