Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 247/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

II OW 161/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Wniosek Wójta Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy S. a Starostą B. dotyczącego rozpoznania wniosku S. C. o usunięcie naruszenia prawa poprzez niewykonanie decyzji Starosty B. nr [...] w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego