Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej 15/04 kV kontenerowej w m. S.

II OW 43/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji Wojewody M. z dnia [...]. nr [...], dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II OW 52/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o odszkodowanie za zalewanie działek

I OW 70/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości postanowił: wskazać Wojewodę P. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

I OW 79/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. A. o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Rejonowego w B. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej we wsi B., stanowiącej własność J. W.