Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia Przedsiębiorstwa Budowlanego 'P.' Sp. z o.o. w G. na postanowienie Prezydenta Miasta G. w sprawie wydania zaświadczenia a o samodzielności lokalu

II OW 66/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali.

II OW 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami

II OW 22/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprzeciwu prokuratora od orzeczenia w sprawie pozbawienia obywatelstwa polskiego

II OW 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-24

Wniosek Starosty Białostockiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Białostockim a Wojewodą Podlaskim w sprawie rozpatrzenia skargi S. K.

II OW 47/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali

II OW 67/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali

II OW 51/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy ze skargi na bezczynność Rady Miasta Skoczowa i Rady Powiatu Cieszyn

II OW 11/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska

II OW 65/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali