Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Op 437/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 4/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków

II SA/Op 438/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-13

Sprawa ze skargi B. K. i J. K. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 457/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego

II SA/Op 429/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi A. S. na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 425/04,

II SA/Op 428/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-23

Sprawa ze skargi A. S. na niewykonanie przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 187/05

II SA/Op 458/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 2853/03 ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego

II SA/Op 459/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-03

Sprawa ze skargi T. K. o wznowienie postępowania sądowego

II SA/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków