Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OSK 2218/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 20

I OZ 807/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dni...

II FZ 155/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09

I OZ 463/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OZ 238/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 o umorzeniu postępowania zażaleniowego D. W. i M. W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. ...

I OZ 239/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia D. W. i M. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku Woj...

I OZ 1863/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

I OZ 1861/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 14 czer...

I OZ 1862/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11
1   Następne >   2