Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1679/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie sygn. akt II SAB/Bk 19/08 zobowiązującego Burmistrza Sokółki do podziału nieruchomości

I OZ 548/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi I. Ż. na niewykonanie przez Burmistrza G. wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 29/09 w przed...