Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II OSK 77/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA , w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital Kliniczny im. [...] w Warszawie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. [...] w C. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

II OSK 1357/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.W. na niewykonanie wyroku NSA w sprawie o sygnaturze akt OSA 1/03 przez Szpital A. w W.