Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04

II OSK 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu i na podstawie art. 185 par. 1 ustawy

II OZ 366/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie 7/IV SA 3127- 3130/03

II SAB/Bk 54/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wstrzymania wykonania robót budowlanych i ukarania grzywną

II SA/Op 437/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 513/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-29

Sprawa ze skargi A. N. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w L. za niewykonanie wyroku w sprawie sygn. akt IV SA 2258/00

II SA/Po 237/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-07-21

Sprawa ze skargi G. i A. P. na niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu; umorzyć postępowanie (

VII SA/Wa 312/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi U. i J. G. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie sygn. akt IV SA 229/99

II OZ 719/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokółce w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w...

VII SA/Wa 1713/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi Likwidatora R. w N. w przedmiocie: niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku NSA , sygn. akt IV SA 1140/99
1   Następne >   2