Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 418/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi R. Ł. o ukaranie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdańsku grzywną z powodu bezczynności po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 1073/99 uchylającym decyzję o nakazie rozbiórki ...

II OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-08-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A. P. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi wydanego w prawie sygn. akt II SAB/Łd 25/07

I OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 17.10.2007r. o sygn. II SAB/Wa 78/07 w sprawie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala sk...