Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-28

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 20/10 przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II OSK 1046/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu , sygn. akt. II SA/Po 54/11 odrzucającego skargę R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego wyroku NSA , sygn. IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

II SA/Wr 267/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-29

Sprawa ze skargi W. P. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IISAB/Wr 28/06

II SA/Bk 368/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OSK 639/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim